Microben afstoffen

               

Microbiologie in hapklare porties


Microben afstoffen

De EPA schat dat mensen ongeveer 90% van hun dag binnenshuis doorbrengen. We kunnen dit toeschrijven aan verschillende factoren zoals werk, technologie en gezondheid – vooral sinds de COVID-19 pandemie. Gezondheid heeft wetenschappers bijzonder nieuwsgierig gemaakt, dus hebben ze een studie uitgevoerd bij 40 mensen (20 mannen, 20 vrouwen) in hun kantoren in de stad Xiamen in China. Met andere woorden, de wetenschappers willen de microbiële samenstelling binnenshuis bepalen en hoe dat de gezondheid beïnvloedt/of dat verhoogde gezondheidsrisico’s oplevert.

De studie onderzoekt monsters van ieders tien vingers, muis en toetsenbord. Wetenschappers extraheren vervolgens het DNA van deze monsters alvorens ze te sequencen. Die sequencing geeft inzicht in de soorten microben die de werkplek domineren; hoe die microben zich verspreiden en vervolgens koloniseren; en of die microben menselijke ziekten veroorzaken. 

De resultaten van de studie betreffen zowel de bacteriële als de schimmelgemeenschap. De betrokken onderzoekers hebben vastgesteld dat bacteriën uit de fyla Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidetes en Cyanobacteria de meerderheid vormen van de in alle monsters aangetroffen bacteriën. Voor schimmels hebben de fyla Ascomycota en Basidiomycota steeds de overhand. 

De herkomst van de microben blijkt echter aanzienlijk te verschillen. 39% en 36% van de bacteriële stofmicroben zijn afkomstig van respectievelijk de toetsenborden en muizen van onze deelnemers. Bij de vingerafdrukmonsters van onze deelnemers is 29% van de bacteriën afkomstig van genoemde toetsenborden en muizen. Samen hebben 45% van de microben externe bronnen. Schimmelmicroben lijken vergelijkbare verhoudingen te vertonen, zij het dat schimmelbronnen voor toetsenborden en muizen zich in gelijke mate lenen.

Microbiële vergelijkingen tussen elk monster (vinger, stof, toetsenbord en muis).

Met andere woorden, de microben waaruit de stofmonsters (of stofmicrobiomen) bestaan, komen van verschillende plaatsen. Nog belangrijker is dat bovenstaande gegevens ons vertellen dat de meeste microben in stof afkomstig zijn van andere plaatsen dan de traditionele bronnen binnenshuis (bv. de werkplek). 

Verschillende bronnen betekent dat we microben kunnen vinden van plantaardige oorsprong, van menselijke oorsprong, van insecten, en nog veel meer. Het betekent ook dat deze verschillende bronnen het risico op het aantreffen van pathogene of ziekteverwekkende microben vergroten. 

Onverwacht hebben wetenschappers precies die ontdekt: 125 mogelijke pathogene microben in totaal.

Al deze resultaten wijzen op een complexe relatie tussen ons en de omgeving. Factoren zoals onze persoonlijke microbiomen, huid, zweet, enzovoort. dragen bij tot de hoeveelheid en de soorten microben die groeien. Voeg daar unieke werkruimte-/omgevingsomstandigheden aan toe (bv. specifieke temperatuur, vochtigheid, enz.) en we hebben een rijkelijk gevuld microbieel brouwsel. 

Maak het extra krachtig met menselijke bewegingen: hoe meer we dingen aanraken, hoe gemakkelijker we microben van de ene plaats naar de andere kunnen overbrengen. Denk aan hoe vaak we met collega’s omgaan, snel naar het toilet gaan, enz. Deze studie benadrukt hoe snel schadelijke microben zich kunnen verspreiden. 

Toch kunnen we negatieve gevolgen voorkomen of beperken door goede persoonlijke hygiëne (d.w.z. handen wassen) en hygiëne. Zo zie je maar hoe je met een beetje afstoffen al een heel eind komt.


Link to the original post: Hu Li, Shu-Yi-Dan Zhou, Roy Neilson, Xin-Li An, Jian-Qiang Su. Skin microbiota interact with microbes on office surfaces. Environment international, October 2022.

Additional sources
https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5688358/

Featured image: https://pixabay.com/photos/computer-mouse-browser-research-2561477/


Vertaald door: Liang Hobma