Steven Pilon

Breaking down the microbiology world one bite at a time


Steven Pilon, MSc

Writer – Translator

I’m a biochemist born and raised in The Netherlands. My aim at MicroBites is to show that science isn’t all that hard – it’s an everlasting source of wonder. Which is easier to see if there’s no heap of oddly specific details and/or a paywall between you and the information ;).

Ik ben biochemicus, net voor de corona-pandemie afgestudeerd in Wageningen. Ik doe mee met MicroBites om te laten zien dat wetenschap niet zo moeilijk is – in tegendeel, een onuitputbare bron van inspiratie. Dat is het beste te zien als er geen verbazingwekkend vakjargon wordt gebruikt, en de informatie gratis is ;).


My articles